Het magnetische noorden

Het magnetische noorden (Atlas, Amsterdam, 2001)

“Het magnetische noorden is dus twee dingen tegelijk:
een bundel gedichten en een handleiding voor de wereld.
En hoewel ik aan de gedichten veel plezier heb beleefd,
kijk ik vooral uit naar Van der Hoeks volgende bundel
omdat ik veel prangende vragen heb die hij in
deze bundel nog niet heeft behandeld.”
(Adriaan Jaeggi in Het Parool)

“In Het magnetische noorden volgen diepgang en terloopsheid
hetzelfde vanzelfsprekende spoor. In de gedichten toont
Van der Hoek zich een vakman in schijnbaar toevallige
maar meestal rake metaforen.”
(Arie van den Berg in NRC)

“Veel verzen in deze bundel bezingen de natuur, maar toch is hier
geen romanticus aan het woord, eerder een uitvinder of alchemist
die dingen en dieren op geheimzinnige wijze weet te bezielen.”
(Paul Gellings in de Apeldoornse Courant)